Produkcja filmu – podział na etapy

Produkcja filmu to zespół czynności prowadzących do powstania ostatecznej wersji, kopii filmu. Szeroki zakres tego pojęcia obejmuje wiele etapów tworzenia. Główne momenty przy produkcji filmu to:

  • preprodukcja
  • produkcja właściwa (nagrywanie materiału, czas potrzebny do zrobienia zdjęć, okres zdjęciowy)
  • postprodukcja

Również wymienione powyżej etapy dzielą się na swoje pod-etapy. Mówiąc o produkcji filmu należy jednak uwzględniać te trzy, wyżej wymienione momenty składające się na efekt powstania wersji ostatecznej filmu.

O autorze
Ok. Film w każdej postaci. Studio-filmowe.com powstało w lipcu 2010. Zapraszam chętnych do współpracy i do komentowania. Pozdrawiam.

Komentuj

*